لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی
مدير:
دکتر لادن گرور
شماره تماس:
22244527
منطقه شهرداري:
1
محله:
قیطریه- شریعتی
آدرس:
شریعتی چ پل رومی کوچه سینا پلاک 1731