لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
مشاور وطراح وسازنده المنت های صنعتی
مدير:
حسن جامی
شماره تماس:
33982052
منطقه شهرداري:
12
محله:
امام خمینی
آدرس:
امام خمینی پاساژ فتوت پلاک 2/16 طبقه اول