لطفا کمي صبر نماييد ...
نوع شغل:
شرح فعاليت:
فلزات رنگین
مدير:
احمد ابراهیم نیا
شماره تماس:
55157673
منطقه شهرداري:
12
محله:
مصطفی خمینی
آدرس:
مصطفی خمینی کوچه غفاری پلاک 7 8 4