تماس
لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
پیچ-مهره
مدير:
- مامبیگی
شماره تماس:
55411398
منطقه شهرداري:
11
محله:
م قزوین
آدرس:
ابتدای خ قزوین کوچه جواد مشیری پلاک 3