تماس
لطفا کمي صبر نماييد ...
نوع شغل:
شرح فعاليت:
کتاب و cd آموزشی و درسی
مدير:
مهدی ترکمن
شماره تماس:
66593774
منطقه شهرداري:
6
محله:
کارگر شمالی -انقلاب تا آل احمد
آدرس:
خ کارگر شمالی بعداز فرصت پلاک پ 1064