لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
پخش ابزار برقی
مدير:
سعید خسروی
شماره تماس:
66717228
منطقه شهرداري:
12
محله:
امام خمینی
آدرس:
امام خمینی پاساژ ایران کوچه جمشیدخواه پلاک 2/5