لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
ابزار
مدير:
عباس شیخ مهدی
شماره تماس:
66725121
منطقه شهرداري:
12
محله:
امام خمینی
آدرس:
امام خمینی بعداز تقاطع خیام پاساژ خیام طبقه اول