لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
تولید و توزیع لوازم ایمنی وابزار آلات صنعتی
مدير:
باقر شاطری
شماره تماس:
66744358
منطقه شهرداري:
12
محله:
امام خمینی
آدرس:
امام خمینی کوچه مسجدمجد پلاک 21