لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
قنادی_خشکبار
مدير:
_ رزم اهنگ
شماره تماس:
66926518
منطقه شهرداري:
6
محله:
کارگر شمالی -انقلاب تا آل احمد
آدرس:
خ کارگر_خ جمهوری_نبش پیروز کوچه _ پلاک 1386 طبقه _