لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
قنادی_خشکبار
مدير:
_ شاه محمدی
شماره تماس:
88007490
منطقه شهرداري:
6
محله:
کارگر شمالی -انقلاب تا آل احمد
آدرس:
خ کارگرشمالی_بالاترازال احمد_بین6و7 کوچه _ پلاک 523 طبقه _