لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
خشکبار
مدير:
- سعیدی زند
شماره تماس:
88555398
منطقه شهرداري:
6
محله:
ولیعصر
آدرس:
خ ولیعصر نبش فتحی شقاقی پلاک 2032