لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
قنادی-خشکبار
مدير:
- افروزی
شماره تماس:
88795199
منطقه شهرداري:
6
محله:
گاندی
آدرس:
شهید حقانی خ گاندی پلاک 136 طبقه واحد1