لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
خشکبار
مدير:
- سرخسی
شماره تماس:
88837768
منطقه شهرداري:
6
محله:
فردوسی- طالقانی- کریمخان
آدرس:
خ کریمخان خردمند جنوبی پلاک 65