لطفا کمي صبر نماييد ...
شرح فعاليت:
خشکبار
مدير:
- بابایی
شماره تماس:
88985050
منطقه شهرداري:
6
محله:
فردوسی- طالقانی- کریمخان
آدرس:
خ ویلا پلاک 253