"تجهیزات صنعتی و مهندسی" 4 مورد یافت شد نتیجه (0.24 ثانیه)

توتال پارت پایت

گرجی : 66317226
منطقه 18 . شادآباد بهاران2نبش بلوک 27
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تامین کننده تجهیزات پالایشگاه پتروشیمی
اطلاعات بيشتر
limited

کالفان

لایقی: 77642135
منطقه 7 . بهار شمالی
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تجهیزات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

A105

جبلی: 33932716
منطقه 12 . خیام - مقابل پارک شهر
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تجهیزات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

ایرانیان

عباس زاده: 33965378
منطقه 12 . خیام شمالی - روبروی پارک شهر
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تجهیزات صنعتی
اطلاعات بيشتر