"تریکو-کشباف" 112 مورد یافت شد نتیجه (0.23 ثانیه)

تریکو سرای شکروی

شکروی: 55600884
منطقه 12 . 15 خرداد-سبزه میدان-بازار کفاشها-بازار کیلویی ها-
تریکو-کشباف : فروش و پخش پارچه های کشباف-تریکو-مخمل
اطلاعات بيشتر

قماش سیدحسن سیدعرب

سیدعرب: 55615467
منطقه 12 . بازار بزرگ، دالان اول ملک، سرای عالی
تریکو-کشباف : بورس تریکو وگرد بافت
اطلاعات بيشتر

تریکوجوخانی

جوخانی: 55605005
منطقه 12 . خ15خرداد بازاربزرگ بازار عباس آباد جنب سرای محمودیه
تریکو-کشباف : تولید وپخش لباس زیر وگرمکن
اطلاعات بيشتر

تولیدی فدک

میرحسینیان: 33914955
منطقه 12 . م بهارستان-
تریکو-کشباف : تریکو-کشباف زنانه
اطلاعات بيشتر
limited

زرند

حدادی: 66708366
منطقه 6 . خ جمهوری-نبش30تیر
limited

تریکو قناعتی

قناعتی: 66953636
منطقه 11 . فلسطین بالاتراز خ لبافی نژاد
limited

سهرابی

سهرابی: 66402301
منطقه 11 . فلسطین پائین تر ازانقلاب
limited

قدیری

قدیری: 66461069
منطقه 11 . فلسطین جنوبی جنب پاساژ ترمه سرا
تریکو-کشباف : پارچه فروشی تریکو
اطلاعات بيشتر
limited

زالی

زالی: 55151842
منطقه 12 . 15خرداد
limited

افق

قزوینی: 55892431
منطقه 12 . 15خرداد - بازار آهنگران
limited

اسماعیلی

اسماعیلی: 55621466
منطقه 12 . 15خرداد - بازار آهنگران
تریکو-کشباف : تولیدی تریکو
اطلاعات بيشتر
limited

وفایی نژاد

وفایی نژاد: 55614600
منطقه 12 . 15خرداد - بازار آهنگران
limited

کاشیان

کاشیان: 55620835
منطقه 12 . 15خرداد - بازار آهنگران
limited

هزاروردی

هزاروردی : 55605573
منطقه 12 . 15خرداد بازار آهنگران
تریکو-کشباف : تولیدی پوشاک کشبافت
اطلاعات بيشتر
limited

شرکاء

عطائی: 55816097
منطقه 12 . 15خرداد بازار آهنگرها
تریکو-کشباف : تولید وپخش تریکوجات
اطلاعات بيشتر
limited

شمس

شمس: 55634426
منطقه 12 . 15خرداد، بازار آهنگران
limited

صادقی

صادقی: 55806207
منطقه 12 . 15خرداد، بازار آهنگران
limited

خندان

خندان: 55606916
منطقه 12 . 15خرداد، نرسیده به چ مصطفی خمینی
تریکو-کشباف : پوشاک کشباف
اطلاعات بيشتر
limited

اویس

قرنی: 55638576
منطقه 12 . 15خرداد-بازارآهنگران
limited

جمن

قندی: 55621920
منطقه 12 . 15خرداد-بازارآهنگران