"قالیشویی-رفوگری" 14 مورد یافت شد نتیجه (0.04 ثانیه)

کارخانه قالیشویی اشکان (نیلی سابق)

میرزاخانی: 33254300
منطقه 4 . م رسالت-خ گلبرگ غربی-کرمان جنوبی-خ عباسی
قالیشویی-رفوگری : خدمات قالیشویی-رفو کاری-رنگ برداری-ریشه زنی-رفع سوختگی
اطلاعات بيشتر

قالیشوئی تک

قهرودی: 33452702
منطقه 14 . پیروزی - خ مقداد - بعداز ف سوم
قالیشویی-رفوگری : شستشوی فرش
اطلاعات بيشتر
limited

دیبا

ناصری : 22569388
منطقه 1 . پاسداران خ دولت خ اختیاریه جنوبی
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی ورفوگری
اطلاعات بيشتر
limited

سراج

فراهانی: 77492073
منطقه 4 . تهرانپارس فرجام شرقی خ سراج نبش 30 متری اول
قالیشویی-رفوگری : قالیشوئی
اطلاعات بيشتر
limited

شهروند

محمدزاده: 441041014
منطقه 5 . شهرک آزادی-خ امام خمینی
قالیشویی-رفوگری : شست و شوی فرش-قالیچه
اطلاعات بيشتر
limited

محمدی

محمدی: 77670320
منطقه 7 . اجاره دار - سه راه عظیم پور
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

پیروزی اصل

فتح علی: 77209200
منطقه 8 . رسالت - خ سامان - نبش چ بهمن
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

مرادی

مرادی : 77455863
منطقه 8 . رسالت خ هنگام شمیران نو
قالیشویی-رفوگری : قالیشوئی
اطلاعات بيشتر
limited

صدف

خاکسار: 44963796
منطقه 8 . گلبرگ شرقی - خ 20 متری خاور جنوبی
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

آزاد

آزاد: 77826880
منطقه 8 . گلبرگ غربی - خ حیدری
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

تهران

جلالی: 88424020
منطقه 8 . گلبرگ غربی - خ کرمان جنوبی - خ عباسی - خ تقی ئی
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

گلستان

مرادی : 77981162
منطقه 14 . پیروزی چهارم نیروی هوایی
قالیشویی-رفوگری : قالیشوئی
اطلاعات بيشتر
limited

زارع

زارع : 77750376
منطقه 14 . پیروزی خ ششم نیروی هوایی
قالیشویی-رفوگری : قالیشویی
اطلاعات بيشتر
limited

داریوش

بی نیازیان: 55068122
منطقه 16 . نازی آباد-خ شهید علی ناصر
قالیشویی-رفوگری : شست و شوی فرش-قالیچه
اطلاعات بيشتر