"نخ و کاموا" 72 مورد یافت شد نتیجه (0.14 ثانیه)

زواره ای

زواره ای: 55636250
منطقه 12 . 15 خرداد- بازار بزرگ
نخ و کاموا : پخش کاموا
اطلاعات بيشتر

میر افضل

میر افضل: 55601960
منطقه 12 . 15 خرداد-چهار سوق کوچک-نبش سرای ایده آل
نخ و کاموا : بورس انواع نخ آلمانی
اطلاعات بيشتر

هاشمی

هاشمی: 55577370
منطقه 12 . بازار بزرگ-بازار عباس آباد-
نخ و کاموا : فروش انواع نخ وکش ایرانی و خارجی
اطلاعات بيشتر

مهرافزا

مهرافزا: 55623797
منطقه 12 . بازار بزرگ-روبروی بازار سلطانی
نخ و کاموا : بورس کاموا خارجی و ایرانی
اطلاعات بيشتر

فروشگاه لافند

امامقلی: 55632792
منطقه 12 . بازارآهنگران-بازارچهل تن- سرای مستوفی-
نخ و کاموا : نخ پلاستیکی
اطلاعات بيشتر

پنبه فروشی

ارقا: 55891914
منطقه 12 . چ مولوی- خ صاحب جم
نخ و کاموا : انواع پنبه- ابریشم- کرک
اطلاعات بيشتر

توحیدی

رئوف پناه: 55627886
منطقه 12 . خ 15 خرداد-بازار نوروزخان-چهار سوق بزرگ-جنب پست خانه
نخ و کاموا : پخش انواع نخ-کاموا-خرازی
اطلاعات بيشتر

کریستال

آذرمی: 66955570
منطقه 12 . م حسن آباد- اول خ وحدت اسلامی
نخ و کاموا : تهیه وتوزیع انواع نخ و کاموا
اطلاعات بيشتر

رادبخش

رادبخش: 55615669
منطقه 12 . مولوی-انتهای بازار مسگرها-گذر لوطی صالح
نخ و کاموا : نخ فروشی
اطلاعات بيشتر
limited

نیک چهر

نیک چهر: 66485171
منطقه 6 . خ فلسطین جنوبی-لبافی نژاد
limited

اعتمادیه

کاظمی: 33968127
منطقه 12 . 15خرداد
نخ و کاموا : تولیدی نخ
اطلاعات بيشتر
limited

بنی هاشمی

بنی هاشمی: 55631154
منطقه 12 . 15خرداد - روبروی پامنار - اول پله های شیرازی
limited

موحدی

موحدی: 55801374
منطقه 12 . 15خرداد-بازاربین الحرمین
نخ و کاموا : نخ خیاطی
اطلاعات بيشتر
limited

کاموا عزیزیان

عزیزیان: 66411072
منطقه 12 . اول خ وحدت اسلامی
نخ و کاموا : نخ کاموا
اطلاعات بيشتر
limited

کوک ایران

شیری: 55605072
منطقه 12 . بازار - چهارسوق بزرگ - انتهای بازار مسگرها - گذر لوطی صالح
limited

صبور

صبور: 55630790
منطقه 12 . بازار - چهارسوق کوچک
نخ و کاموا : کاموا
اطلاعات بيشتر
limited

منصوری - کرمی

منصوری - کرمی: 55616110
منطقه 12 . بازار - روبروی سرای عوت وحیدی
نخ و کاموا : نخهای بافت - بند
اطلاعات بيشتر
limited

زواره ای

زواره ای: 55626729
منطقه 12 . بازار - سبزه میدان
نخ و کاموا : کاموا
اطلاعات بيشتر
limited

فرهادی

فرهادی: 55619787
منطقه 12 . بازار آهنگران
نخ و کاموا : نخ -طناب
اطلاعات بيشتر
limited

عبدالهی

عبدالهی: 55890106
منطقه 12 . بازار آهنگران-
نخ و کاموا : نخ کاموا -طناب
اطلاعات بيشتر