"کفاشی(مواد اولیه )" 51 مورد یافت شد نتیجه (0.14 ثانیه)

یزدی -یزد فوم

یزدی: 55810419
منطقه 12 . 15خرداد-بازار پاچنار-
کفاشی(مواد اولیه ) : تهیه و توزیع انواع مواد اولیه کفاشی و ارتوپدی-میکرو-نئولایت-چرم-چسب-تکسون
اطلاعات بيشتر
limited

تعمیرات خازنه

خازنه : 55670406
منطقه 11 . راه آهن 20متری جوادیه
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم کفش وتعمیرات
اطلاعات بيشتر
limited

شمشیری

شمشیری: 09393883295
منطقه 12 . 15خرداد
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم کفاشی
اطلاعات بيشتر
limited

فراهانی

فراهانی: 55605140
منطقه 12 . 15خرداد - بازار بزرگ
کفاشی(مواد اولیه ) : مواد اولیه
اطلاعات بيشتر
limited

گل کار

گل کار: 55618688
منطقه 12 . 15خرداد بازار کفاشها
کفاشی(مواد اولیه ) : فروش لوازم کفش
اطلاعات بيشتر
limited

علی زادگان

علی زادگان : 55638124
منطقه 12 . 15خرداد سبزه میدان بازار کفاشها پاچنار
limited

محمدی

محمدی: 55618759
منطقه 12 . 15خردادبازاربزرگ
کفاشی(مواد اولیه ) : ابزارآلات کفاشی فروش وتعمیر
اطلاعات بيشتر
limited

مهراب

صادقی: 55621343*
منطقه 12 . بازار
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم کفش انواع زیره ورویه وکفه
اطلاعات بيشتر
limited

نامی

نامی: 77670940
منطقه 12 . بازار - پاچنار
limited

110

صادقیان: 55805697
منطقه 12 . بازار پاچنار
کفاشی(مواد اولیه ) : پخش لوازم کفاشی زیره ،میخ ، چسب واکس
اطلاعات بيشتر
limited

محمد

نیک زاد: 55156684
منطقه 12 . بازار پاچنار
کفاشی(مواد اولیه ) : مواد اولیه کفاشی
اطلاعات بيشتر
limited

قیصری

قیصری: 55806438
منطقه 12 . بازاربزرگ پاچنار خ خیام
کفاشی(مواد اولیه ) : پخش لوازم کفاشی ، میخ ،چسب واکس و بند و....
اطلاعات بيشتر
limited

یاری

یاری: 33982232
منطقه 12 . بهارستان خ جمهوری
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم اولیه کفش
اطلاعات بيشتر
limited

پوریا

یزدانی: 33929461
منطقه 12 . جمهوری - بعداز تقاطع سعدی
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم کفاشی
اطلاعات بيشتر
limited

دانائی

دانایی: 33929430
منطقه 12 . جمهوری - بعداز تقاطع سعدی
کفاشی(مواد اولیه ) : مواد اولیه
اطلاعات بيشتر
limited

فتحعلی

فتحعلی: 33902986
منطقه 12 . جمهوری بعداز تقاطع سعدی
کفاشی(مواد اولیه ) : تولید زیره کفش
اطلاعات بيشتر
limited

جهانگیرپور

جهانگیرپور: 33946460
منطقه 12 . جمهوری بعداز تقاطع سعدی
کفاشی(مواد اولیه ) : تولیدی کفش
اطلاعات بيشتر
limited

نقیجی

نقیبی: 33943607
منطقه 12 . جمهوری بعداز تقاطع سعدی
کفاشی(مواد اولیه ) : لوازم اولیه کفش
اطلاعات بيشتر
limited

اشتری

اشتری: 33946457
منطقه 12 . جمهوری بعداز تقاطع سعدی
limited

امیرآبادی

امیرآبادی: 33933870
منطقه 12 . جمهوری بعداز تقاطع سعدی