"گونی فروشی" 10 مورد یافت شد نتیجه (0.14 ثانیه)

احمدی

احمدی: 33906075
منطقه 12 . خ 15 خرداد- روبروی پله نوروزخان-ج بانک ملت
گونی فروشی : گونی فروشی
اطلاعات بيشتر

میلاد نور

ملکی: 55582683
منطقه 12 . خ 15 خرداد شرقی- روبروی پامنار -
گونی فروشی : عرضه گونی های پلاستیکی
اطلاعات بيشتر
limited

اتحاد

زیبایی: 33990602
منطقه 12 . 15خرداد
گونی فروشی : گونی فروشی
اطلاعات بيشتر
limited

معافی

معافی: 55637216
منطقه 12 . 15خرداد - جنب بازار شیرازی
limited

ادیبی

ادیبی: 55806955
منطقه 12 . بازار آهنگران - بازار گونی فروشها
گونی فروشی : گونی فروشها
اطلاعات بيشتر
limited

اشرفی

اشرفی: 55628801
منطقه 12 . بازار آهنگران - بازار گونی فروشها
گونی فروشی : گونی فروشی
اطلاعات بيشتر
limited

معصوم

نژاد معصوم: 55807855
منطقه 12 . بازار مسگرها - بازار گونی فروشها - سرای حاج سید عزت الله
گونی فروشی : گونی فروشی
اطلاعات بيشتر
limited

ملکی

ملکی: 55610232
منطقه 12 . بازار مسگرها بازار گونی فروشها
گونی فروشی : تولیدی گونی
اطلاعات بيشتر
limited

مینایی

مینایی: 33951363
منطقه 12 . خ15خرداد-جنب بانک ملت
گونی فروشی : گونی فروشی
اطلاعات بيشتر
limited

لطفی زاده

لطفی زاده: 33564090
منطقه 16 . م شوش - خ صاحب جمع
گونی فروشی : کیسه گونی و پلاستیکی
اطلاعات بيشتر