"منطقه 12 | تجهیزات صنعتی و مهندسی" 2 مورد یافت شد نتیجه (0.60 ثانیه)
limited

A105

جبلی: 33932716
خیام - مقابل پارک شهر
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تجهیزات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

ایرانیان

عباس زاده: 33965378
خیام شمالی - روبروی پارک شهر
تجهیزات صنعتی و مهندسی : تجهیزات صنعتی
اطلاعات بيشتر