"ابزار آلات صنعتی" 1715 مورد یافت شد نتیجه (0.17 ثانیه)
limited

جم بست

کرمانی: 55801056
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

جهانداد

صالحی: 33907572
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

حسینی

حسینی: 33116165
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

شیوار

شیوا: 33923613
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

فروشگاه کاشانی

کاشانی: 33919317
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

فولاد صنعت

نیک پی: 33110917
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

قائم

میرقاسمی: 33923434
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

گروه پنج،یک

فرزادمنش: 33937000
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

نوین استیل

محمدزاده: 33937324
منطقه 12 . خ خیام شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

مهر صنعت

زینلی: 33907348
منطقه 12 . خ خیام شمالی - روبروی پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : شیرآلات و اتصالات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کالای آهن شیرازی

صادق شیرازی: 55610442
منطقه 12 . خ خیام شمالی-بالاترازگلوبندک
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

دنیای فلز

ابراهیمی: 33118978
منطقه 12 . خ خیام شمالی-پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

آرین

کیقبادی: 33993177
منطقه 12 . خ خیام شمالی-خ صور اسرافیل
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

پرشین صنعت

علی پور: 33951882
منطقه 12 . خ خیام شمالی-خ صور اسرافیل-روبروی دارائی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

بازارصنعت ایران

غلامی: 33111912
منطقه 12 . خ خیام شمالی-روبروی پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

آریا اتصال

ولائی: 33950516
منطقه 12 . خ خیام شمالی-مقابل پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

آهن مطلق

واحدی: 33116408
منطقه 12 . خ خیام شمالی-مقابل پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

تامین کالای جرج فیشر

نورالهی: 33112050
منطقه 12 . خ خیام شمالی-مقابل پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

تکنو اتصال

آشوری: 33927473
منطقه 12 . خ خیام شمالی-مقابل پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

اتصال صنعت

دلجو: 33923190
منطقه 12 . خ خیام-پارک شهر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر