"ابزار آلات صنعتی" 1715 مورد یافت شد نتیجه (0.24 ثانیه)
limited

تکنوسان

صانعی: 33999151
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

تکنوسیال

معرفت: 33903881
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

فرشید

ولی پور: 33920915
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کالای صنعتی ساربان

مقانی: 33906123
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

الکتروصدری موحد

صدری: 33999011
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی-
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کالای صنعتی بهزاد(زیمنس)

جعفرپور: 33921991
منطقه 12 . خ لاله زارجنوبی-بازارصنعت
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

بهسامان صنعت

حائری: 33114542
منطقه 12 . خ لاله زار-روبروی مسجد بزرگ
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

ابزارتوحید

سیفی: 33560159
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کار(بدون تابلو)

اکبری: 55603303
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

پخش پارس ابزار

سنگانی: 33952370
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی- جنب بانک ملت
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

ابزارآتشکار

آتشکار: 33972810
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-بین چ سرچشمه وسیروس
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

بازرگانی ابزار پل آریا

صفائی: 33519249
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-پایین تراز سرچشمه
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

یحیی پور

یحیی پور: 33903246
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-پایین تراز سرچشمه
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

اخوان انصاری

انصاری: 33902028
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-پایین ترازچ سرچشمه
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

فریس آبادی

فریس آبادی: 33500416
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-پایین ترازسرچشمه
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

عبیدی

عبیدی: 33565404
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-جنب بیمارستان دکترسپیر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

خلیج

حاجب،کشاورز: 33980884
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-جنب تکیه رضا قلی خان
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

محمودی

پورمحمود ی: 33917058
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-جنب درمانگاه ولیعصر
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

تهران ابزار

فروغی: 33553463
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-جنب ک علوی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

آهن آلات ایران

حاجی موسایی: 33921400
منطقه 12 . خ مصطفی خمینی-روبروی بانک سپه
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر