"ابزار آلات صنعتی" 1715 مورد یافت شد نتیجه (0.22 ثانیه)
limited

قوامی

قوامی: 66824295
منطقه 18 . بازار آهن شاد آباد
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

دفتر فروش محصولات شرکت کارخانجات نورد پروفیل ساوه -شرکت نورد و لوله صفا

متقی پور-فیاض بخش: 66314060
منطقه 18 . بازار آهن غرب تهران-بلهاران 1
ابزار آلات صنعتی : پروفیل-لوله
اطلاعات بيشتر
limited

شکری

شکری: 66805380
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

صنعت

مقدم: 66671642
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

صادقی

صادقی: 66673500
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد-بلوک 11 جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

علی نژاد

علی نژاد: 66671933
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد-بلوک 7شمالی
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

پارس استیل

اذر نیا: 66672202
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد-بلوک12
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

اتصالات ساران

خلج: 66611481
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد-بلوکBج
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

نمایندگی تیغ اره

صفائی: 66810842
منطقه 18 . بازار اهن شاد اباد-جنب پاساژ داوری
ابزار آلات صنعتی : ابزار الات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

آۀ یاسین

هوشیار: 66670547
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک10جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

دمیرچی

دمیرچی: 66670970
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک10جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

سعید

باقری: 66671831
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک10جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

صادقی

صادقی: 6667189
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک10جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

جهان استیل

صادقی: 66670439
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک8جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

جهان فلز

کارگر: 66670040
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک8جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

رفیعی فر

رفیعی فر: 66670006
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک8جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کاووسی

کاووسی: 66673634
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک8جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

کیانی

کیانی: 66673329
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوک8جنوبی
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

مهدی

محبی: 66627450
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوکA د
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر
limited

هزاردستان

بیگی: 66628718
منطقه 18 . بازارآهن شادآباد،بلوکA د
ابزار آلات صنعتی : ابزارآلات صنعتی
اطلاعات بيشتر