"خشکبار-قنادی-لوازم قنادی" 705 مورد یافت شد نتیجه (0.17 ثانیه)

قنادی گل بانو

زارعیان: 66706181
منطقه 11 . چ ولیعصر - ضلع شرقی پارک دانشجو - خ استاد شهریار - مقابل هتل رودکی

خشکبار رئوفی

رئوفی: 55412116
منطقه 11 . خ قزوین- اول خ هلال احمر-

عظیمی

عظیمی: 55622950
منطقه 12 . 15 خرداد-
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : پخش لوازم قنادی
اطلاعات بيشتر

ابراهیمی

ابراهیمی: 33968675
منطقه 12 . 15 خرداد-
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : حق العمل کاری پسته
اطلاعات بيشتر

رسولیان

رسولیان: 33968180
منطقه 12 . 15 خرداد-

بازرگانی محمودی سردشت

توکلی: 33968541
منطقه 12 . 15 خرداد- بین ناصر خسرو و پامنار-

آذربایجان

علی خواه ممقانی: 55577324
منطقه 12 . 15 خرداد-انتهای بازار آهنگران-سرای قزوینی ها-حیاط اول-دست راست
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : تهیه وتوزیع انواع خشکبار
اطلاعات بيشتر

حق العمل کاری مهدی جودی

جودی: 55616660 - (فاکس : 55891668)
منطقه 12 . 15 خرداد-انتهای بازار آهنگران-سرای قزوینیها ها
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : حق العمل کاری پسته
اطلاعات بيشتر

کهن

هاشم پور: 55632412
منطقه 12 . 15 خرداد-بازار آهنگران-بازار چهل تن-سرای سلیمان خان

خشکبار حاج عباس فصیحی

فصیحی: 55639033
منطقه 12 . 15 خرداد-بازار آهنگران-بازار چهل تن-سرای میرزا اسماعیل
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : خرید و فروش انواع تخمه-آجیل-خشکبار
اطلاعات بيشتر

تک

فخرایی-زمانی: 55621206
منطقه 12 . 15 خرداد-پله نوروز خان-

حاج آقا میر

هوشی سادات: 55634802
منطقه 12 . 15 خرداد-چهار سوق-مقابل سرای حاج حسن

پاکار

پاکار: 33968051
منطقه 12 . 15 خرداد-روبروی مسجد امام خمینی-
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : حق العمل کاری پسته
اطلاعات بيشتر

نورآئین

نورآیین: 33968213
منطقه 12 . 15 خرداد-مقابل مسجد امام خمینی
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : حق العمل کاری پسته
اطلاعات بيشتر

رجبی

رجبی: 33968139
منطقه 12 . 15خرداد-مقابل مسجد امام خمینی-
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : حق العمل کاری پسته
اطلاعات بيشتر

توکلی

توکلی: 33561019
منطقه 12 . چ مولوی- خ صاحب جم-

خشکبار یاسین

فصیحی: 55631276
منطقه 12 . چ مولوی- خ صاحب جمع- ابتدای خ اردستانی - جنب بازار امین السلطان
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : مرکز پخش خشکبار- آجیل - حبوبات
اطلاعات بيشتر

رزازی

رزازی: 55627085
منطقه 12 . چهل تن -مقابل سرای خوانساری ها
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : عرضه کلی و جزئی خشکبار و حبوبات
اطلاعات بيشتر

هجری

هجری: 55168241
منطقه 12 . خ 15 خرداد- بازار آهنگران-بازار چهل تن-جنب سرای مستوفی

کاشانی

کاشانی: 55628736
منطقه 12 . خ 15 خرداد- بازار آهنگرها-سرای قزوینی
خشکبار-قنادی-لوازم قنادی : عرضه کننده انواع خشکبار-حبوبات
اطلاعات بيشتر