"پزشکی و دندانپزشکی" 418 مورد یافت شد نتیجه (0.16 ثانیه)
limited

اکتیودنتال

میرزایی: 66592170
منطقه 6 . آزادی، بازار بزرگ کاوه، نبش خ زارع
پزشکی و دندانپزشکی : مرکز تخصصی تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

شفق

شاه بین: 66572406
منطقه 6 . آزادی، تقاطع اسکندری بازار بزرگ آزادی
پزشکی و دندانپزشکی : خدمات پزشکی ودندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

شیمی طب آذر

قانعی: 66435494
منطقه 6 . آزادی، چ اسکندری شمالی،ساختمان 241
پزشکی و دندانپزشکی : خدمات پزشکی و دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

پاسارگاد

احسانی: 66914059
منطقه 6 . آزادی، روبروی دانشگاه دامپزشکی
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

فراز مهراصفهان

محمودیان: 66949527
منطقه 6 . آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، بازار کاوه
پزشکی و دندانپزشکی : تولیدکنندده تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

دنا پویا

شجاعی: 66427336
منطقه 6 . آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی،بازار بزرگ کاوه ،راهرو دوم
پزشکی و دندانپزشکی : تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

عرشیا

میرشجاعی: 66437050
منطقه 6 . آزادی، روبروی دانشکده دندانپزشکی بازار کاوه ،ورودی اصلی
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

نیادنت

سلیمی-فروزش: 66926450
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ،بازار بزرگ کاوه،راهرو اول
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی ودندانسازی
اطلاعات بيشتر
limited

کاووش

شجاعی: 66420125
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی ،بازار بزرگ کاوه،راهرو دوم
پزشکی و دندانپزشکی : سرویس و خدمات فنی تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

نصیرپور

نصیرپور: 66946670
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی، بازار بزرگ کاوه
پزشکی و دندانپزشکی : واردات و توزیع محصولات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

صبا

خسروانی: 66912374
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی،بازار بزرگ کاوه
پزشکی و دندانپزشکی : تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

منصف طب

شجاعی: 66580900
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی،بازار بزرگ کاوه
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

آرین

امینی: 66596623
منطقه 6 . آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی،بازار بزرگ کاوه ،راهرو اول
پزشکی و دندانپزشکی : تجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

باران نت

فاضلی: 66917737
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی
پزشکی و دندانپزشکی : پخش تجهیزات ومواد دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

دانش گستر

دوستی: 66570661
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع مواد وتجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

درخشان

سائیلی: 66943059
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی
پزشکی و دندانپزشکی : واردات، تهیه وتوزیع لوازم دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

بازرگانی مهدی

موسوی: 66436421
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی، بورس تجهیزات دندانپزشکی آزادی
پزشکی و دندانپزشکی : وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی
اطلاعات بيشتر
limited

نبی

نبی زاده: 66571637
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی، مجتمع آزادی
پزشکی و دندانپزشکی : وارد کننده وتوزیع کننده محصولات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر
limited

آراز

اسماعیلی-نصیرپور: 66901015
منطقه 6 . آزادی، نبش اسکندری شمالی،بازار بزرگ آزادی
پزشکی و دندانپزشکی : تهیه وتوزیع مواد وتجهیزات دندانپزشکی و لابراتوری
اطلاعات بيشتر
limited

دنتاب

ظهیرالدینی: 66425032
منطقه 6 . آزادی، نبش تقاطع اسکندری
پزشکی و دندانپزشکی : تولید، خرید وفروش کلیه مواد وتجهیزات دندانپزشکی
اطلاعات بيشتر