"کاغذ و مقوا" 257 مورد یافت شد نتیجه (0.63 ثانیه)
limited

فتحی

فتحی: 33901129
منطقه 12 . جمهوری شرقی - خ ظهیرالاسلام - نرسیده به چ مصباح
کاغذ و مقوا : کاغذ و مقوا
اطلاعات بيشتر
limited

اکبری

اکبری: 33920100
منطقه 12 . جمهوری شرقی - روبروی سینما اروپا
کاغذ و مقوا : کاغذ و مقوا
اطلاعات بيشتر
limited

بین الحرمین

محمدی- صمدی: 33970840
منطقه 12 . جمهوری ظهیرالاسلام نبش چ مصباح
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

میرباقری

میرباقری: 33909447
منطقه 12 . جمهوری ظهیرالاسلام نبش کوچه دیلمان
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

مصباح

کاتبی: 77621398
منطقه 12 . جمهوری ظهیرالاسلام خ مصباح غربی
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

پیام فجر

رجبی: 77640904
منطقه 12 . جمهوری، خ ظهیراسلام خ مصباح
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

تهرانی فرد

تهرانی فرد: 33900817
منطقه 12 . جمهوری، خ ظهیرالاسلام
کاغذ و مقوا : انواع کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

ایراکاغذ

باانصاف: 33922313
منطقه 12 . خ ظهیرالاسلام
کاغذ و مقوا : کاغذومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

هرندی

هرندی: 33956083
منطقه 12 . خ ظهیرالسلام
کاغذ و مقوا : کاغذومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

فروشگاه احسان

جامبرزاده: 55582745
منطقه 12 . خ15خرداد
کاغذ و مقوا : بورس کاغذ و مقوا - لوازم اداری - مواد مصرفی
اطلاعات بيشتر
limited

فروشگاه بخشی

بخشی: 55605169
منطقه 12 . خ15خرداد
کاغذ و مقوا : ضایعات مقوا
اطلاعات بيشتر
limited

خور شیدی

خور شیدی: 55633045
منطقه 12 . خیا م بالا تر از پا چنار
کاغذ و مقوا : توزیع کاغذ - کاغذ کادو
اطلاعات بيشتر
limited

پاداش بان

پاداش بان: 33903162
منطقه 12 . سعدی شمالی
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

پاداش بان

پاداش بان: 33118284
منطقه 12 . سعدی شمالی
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

دایکات وتیغ زنی نادر

نفری: 33940579
منطقه 12 . سعدی شمالی
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر
limited

طلوع

برزگر: 33921596
منطقه 12 . صف - خ آزادیخواه
limited

سپیده

حسین زاده: 33971247
منطقه 12 . صف - خ آزادیخواه
کاغذ و مقوا : کاغذ و مقوا
اطلاعات بيشتر
limited

کوثر

موسوی: 33915579
منطقه 12 . ظهیر الاسلام - نرسیده به چ مصباح
limited

فرجی

فرجی: 33118322
منطقه 12 . ظهیراسلام
کاغذ و مقوا : پخش مقوا
اطلاعات بيشتر
limited

سجاد

خانم فرد: 09121882764
منطقه 12 . ظهیرالا سلام جنب ساختمان صنعت
کاغذ و مقوا : کاغذ ومقوا
اطلاعات بيشتر